Rekrutacja

 • Szkoła roczna

  Zasady rekrutacji:
  - ukończona szkoła średnia
  - brak egzaminów wstępnych
  - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

  Przy zapisie poprosimy o:
  - oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub świadectwa maturalnego),
  - (lub świadectwa maturalnego),
  - 3 zdjęcia,
  - zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
  - podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
  - przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości,
  - pierwszą ratę czesnego.

  Absolwenci uzyskują:
  - świadectwo w języku polskim i angielskim oraz dyplom z tytułem specjalisty

 • Szkoła dwuletniaszkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

  Zasady rekrutacji
  - ukończona szkoła średnia,
  - brak egzaminów wstępnych,
  - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Przy zapisie poprosimy o
  - oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub świadectwa maturalnego),
  - 3 zdjęcia,
  - zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
  - podanie o przyjęcie (na druku szkoły), - przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości

  Absolwenci uzyskują
  - świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  - dyplom z tytułem technika (po zaliczeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)

 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe

  Zasady rekrutacji
  - brak egzaminów wstępnych,
  - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Przy zapisie poprosimy o:
  - oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
  - 3 zdjęcia,
  - zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
  - podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
  - przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości

  Absolwenci uzyskują:- zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
  - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
  - dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCHna podbudowie programowej szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej
  szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

  Zasady rekrutacji
  - ukończenie 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej ,
  - brak egzaminów wstępnych,
  - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Przy zapisie poprosimy o
  - oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
  - 3 zdjęcia,
  - zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
  - podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
  - przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości,

  Absolwenci uzyskują
  - świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, a po zaliczeniu egzaminu maturalnego świadectwo maturalne

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...